Mục tiêu – Sứ mạng

Mục tiêu

“Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Đến năm 2025 Nhà trường sẽ trở thành Trường đào tạo và chuyển giao công nghệ theo mô hình Hàn Quốc tại Việt Nam”

Sứ mạng

“Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội là Trường chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của người lao động và phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hà Nội và khu vực, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thiết lập các dịch vụ dạy và học đa dạng, linh hoạt để hỗ trợ và khuyến khích học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi thành viên trong cộng đồng; Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng được với nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức; Là cầu nối phát triển mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ.

Nộp hồ sơ online
Translate »